Ayo Bantu Mereka


Kewajiban Zakat

Zakat Maal

Zakat Maal Adalah Zakat Yang Dikenakan Atas Harta Yang Dimiliki Oleh Seorang Muslim Atau Badan Usaha Dengan Syarat-syarat Dan Ketentuan Yang Telah Ditetapkan Secara Syariah.

Terkumpul

Rp 339.725.730

Donasi

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Adalah Zakat Yang Wajib Dikeluarkan Satu Kali Dalam Setahun Oleh Setiap Muslim Pada Saat Bulan Suci Ramadhan, Yuk Bayarkan Zakat Fitrah Melalui Lembaga Amil Zakat Al Azhar

Terkumpul

Rp 18.367.650

Donasi

Zakat Perdagangan

Zakat Perdagangan Adalah Zakat Yang Dikeluarkan Dari Harta Niaga. Harta Niaga Adalah Harta Atau Aset Yang Diperjualbelikan Dengan Maksud Untuk Mendapatkan Keuntungan.

Terkumpul

Rp 0

Donasi

Zakat Emas & Perak

Zakat Maal Adalah Zakat Yang Dikenakan Atas Harta (maal) Yang Dimiliki Oleh Seseorang Atau Lembaga Dengan Syarat-syarat Dan Ketentuan-ketentuan Yang Telah Ditetapkan Secara Syariah

Terkumpul

Rp 42.893.750

Donasi

Zakat Penghasilan

Profesi (penghasilan) Adalah Pekerjaan Di Bidang Jasa Atau Pelayanan Selain Bertani, Berdagang, Bertambang, Beternak, Dengan Imbalan Berupa Upah Atau Gaji Dalam Bentuk Mata Uang, Baik Bersifat Tetap Atau Tidak, Baik Pekerja

Terkumpul

Rp 60.190.000

Donasi